Wednesday, October 21, 2020

admin

48 POSTS0 COMMENTS

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...

IELTS Writing: Topic Consumerism

Nowadays, many people buy things excessively. Do the advanatges outweigh the disadvantages? Nowadays, consumerism has been receiving a great...

IELTS Writing Task 2: TOPIC TECHNOLOGY

Example 1: As computers are being used more and more in education, there will be soon no role for 

IELTS WRITING: TASK 2 TOPIC CRIME

Example: Crime rate, in most countries, is often higher in urban areas than in rural areas. Why do you...

IELTS WRITING: TOPIC CHILDREN

Nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less  time on active or...

IELTS WRITING – CONCLUSION

PHÁT TRIỂN 2 CÂU – CONCLUSION  Lưu ý quan trọng, thường 2 câu này phụ thuộc rất nhiều vào...

IELTS WRITING: CẤU TRÚC BODY 2 ESSAY

Topic Sentence (1)  First, in order to do something, S+ V. (1) For example, S +V, Which (end results)...

TOP AUTHORS

48 POSTS0 COMMENTS

Most Read

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...