Wednesday, October 21, 2020
Home IELTS Writing CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share = Segment = Fraction) vTỉlệ: proportion = rate = ratio = percentage vBiểu đồtròn chia thành 2 nửa, được gọi là A HALF(một nửa)

Lưu ý: Kỹ thuật làm bài CÁCH LÀM ĐÚNG VỚI2 PIE CHARTSSO SÁNH HAI PIE CHART VỚI NHAU

CÁCH LÀM ĐÚNG VỚI2 PIE CHARTSSO SÁNH HAI PIE CHART VỚI NHAU

+ A SO SÁNH VỚI A

+B SO SÁNH VỚI B

+CÁI NÓI MỚI/ BIẾN MẤT NÓI SAU

Ví dụ1:

Khi muốn diễn tả: A có 80% là A holdsl 80%; thì bạn có thể viết A holds four-fifths(và không cần ghi lại chữ %) nữa nhé. Ví dụ 2: B có 50% và B had/gained 50% = B had/gained a half.

MỤC II. PHÂN TÍCH BIÊU ĐỒ TRÒN

LOẠI 1 . 1 BIỂU ĐỒ (loại này chỉ ra trong phần kết hợp)

•Mởbài: Nói sơ qua (nhái lại đề)

•Nhìn chung: (overall) bạn sẽ nêu là LỚN NHẤT là màu gì và NHỎ NHẤT là màu gì?

Viết như sau: Nhìn chung, màu đỏ chiếm tỉ lệ LỚN NHẤT và ngược lại, màu cam có tỉ lệ NHỎ NHẤT :

Overall, Red held the largest number, by contrast, Orange had the smallest one

Lưu ý nhỏ: Khi viết biểu đồ Pie chart, muốn diễn tả Lớn nhất, không dùng “highest” mà dùng “largest”và, muốn diễn tả NHỏnhất, không dùng “lowest” mà dùng “smallest”.

Thân bài: Phân tích – tất nhiên phải sử dụng so sánh chứ không viết riêng lẽ như : Pink bao nhiêu, Orange bao nhiêu, Blue bao nhiêu, Red bao nhiêu là sai nhen.

As can be seen from the chart, people showed more their interest in Red, the figure for this color was 27.8%, which was 5.6 % higher than that of Pink.

+ Câu thứ hai viết:(so sánh vị trí của 2 nhóm còn lại) 22.2 % là tỉ lệ dành cho màu Blue, con sốnày hơn gần gấp đôi con số dành cho đối tượng cuối cùng còn lại là 22.2% was the proportion of Blue, and this number was twice as much as that of the other.

a. Chỉ chọn các chi tiết quan trọng để miêu tả, chú ý đến:

•Tỉ lệ lớn nhất, nhỏ nhất

•Những yếu tố tăng lên

•Những yếu tố giảm đi

•Những yếu tố không đổi

•Những yếu tố biến mất hoặc mới xuất hiện

LOẠI A. CÙNG CHUNG QUỐC GIA –HAI BIỂU ĐỒ2 NĂM

Mẹo: Đầu tiên, lấy bút đánh tăng giảm theo màu. Ví dụ, nhìn 2005, màu vàng 18%,mà năm 2010 nó 23% thì bạn đánh mũi tên LÊN ở bên biểu đồ 2010 cho dễ quan sát

Tương tự, thấy màu xám , năm 2005 là 25% mà năm 2010 còn 15, hãy đánh mũi tên giảm (Cứ thếđ ánh hết biểu đồ, theo màu nhé)

Hướng dẫn làm bài

The chart compares how British’s leisure activities changed(dùng cấu trúc how) over the courseof 10 years, from 2003 to 2013. Overall, watching film/music was more favored than the other recreational= entertaining activities. It is of note(lưu ý rằng)travelling and shopping became less attracive(những cụm từ nhận xét, diễn đạt: trở nên kém hấp dẫn) to British people As can be seen from the charts, in 2003, Film or Music just held thethird rank (around a fifth), however, this number sharply climbed to 33% in the 10 following years, making it become the dominating feature (nhận xét; đặc điểm nổi bật). Besides, the figure for books slightly jumped= had a slight leapfrog (uncommon word: leapfrog: sựtăng lên) by 3% from 19% in 2003 before remaining stable= maintaining its height(duy trì)in the third rank in the survey given.

LEAVE A REPLY

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...

Recent Comments