Wednesday, October 21, 2020
Home IELTS Writing IELTS WRITING: TASK 2 TOPIC CRIME

IELTS WRITING: TASK 2 TOPIC CRIME

Example:

Crime rate, in most countries, is often higher in urban areas than in rural areas. Why do you think that is? What can be done to reduce the crime rate? 

Có một số lý do tại sao vấn đề này tồn tại. Thứ nhất, khu vực thành thị đa dạng về sắc tộc hơn nông thôn, nên khả năng xảy ra xung đột dẫn đến tội phạm cao hơn. Ví dụ, nạn phân biệt chủng tộc với người da màu vẫn còn tồn tại, dẫn đến phạm tội, từ các va chạm nhẹ các xung đột đẫm máu. Thứ hai, do các khu vực đô thị có mật độ dân cư đông đúc hơn, công dân phải cạnh tranh để có cơ hội hạn chế và nguồn lực khan hiếm. Điều này có nghĩa là những người ở vị trí bất lợi có xu hướng phạm tội cao hơn, thậm chí là phạm các tội lặt vặt , chỉ để kiếm sống. 

Vocabluray:

• Vấn đề: The problem = the issue = the pattern 

• Tồn tại: exist 

• Khu vực thành thị: urban areas = metropolian areas 

• Đa dạng về sắc tộc: ethnic diversity 

• Nạn phân biệt chủng tộc: racism 

• Người da màu: people of color 

• Va chạm nhẹ: small fights 

• Xung đột đẫm máu: bloody confliects 

• Mật độ dân cư đông đúc: densely populated ( trạng +tính) 

• Cơ hội hạn chế: limited opportunities 

• Nguồn lực khan hiếm: scarce resources 

• Kiếm sống: make a living 

• Vị trí bất lợi: in the disadvantegous position in society 

LEAVE A REPLY

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...

Recent Comments