Wednesday, October 21, 2020
Home IELTS Writing IELTS WRITING: CẤU TRÚC BODY 2 ESSAY

IELTS WRITING: CẤU TRÚC BODY 2 ESSAY

Topic Sentence (1) 

First, in order to do something, S+ V. (1) For example, S +V, Which (end results) (1) 

Second, if S+ V, S+ V. This means that/ Plenty of evidence suggests that S+ V, which (end results) 

Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the the reasons? 

Giả sử chúng ta đã viết Body 1 xong rồi (với Since/By), thì body 2 chúng ta vẫn tiếp tục viết. 

Topic sentence. There are also other factors why people decide to have children later in their life.

First, in order to compete in the job market, many couples choose to delay parenthood with an aim to focus time, effort on their careers. For example, young couples can work extra and with higher commitment, which results in better salaries and promotion. 

ở đây, mình làm rõ, để cạnh tranh trên thị trường lao động, nhiều cặp đôi đã trì hoãn việc làm bố mẹ để tập trung thời gian và nỗ lực vào công việc. Sau đó mình cho ví dụ (ví dụ có thể chung chung), các cặp đôi trẻ có thể làm việc thêm (work extra) với cam kết cao hơn, từ đó cải thiện lương và thăng tiến.

LEAVE A REPLY

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...

Recent Comments