Tuesday, March 2, 2021

IELTS SPEAKING

IELTS SPEAKING: TOPIC ADVERTISING

PART 1: -Did you ever buy something advertised on TV or online? Yes I have done that before, twice...

IELTS WRITING

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...

IELTS Writing: Topic Consumerism

Nowadays, many people buy things excessively. Do the advanatges outweigh the disadvantages? Nowadays, consumerism has been receiving a great...

IELTS Writing Task 2: TOPIC TECHNOLOGY

Example 1: As computers are being used more and more in education, there will be soon no role for 

Stay Connected

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

Latest Reviews

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

IELTS LISTENING

Chi tiết cấu trúc bài thi IELTS LISTENING

Nghe - IELTS Listening (Thời gian: 30 phút) Từ ngày 04/01/2020, cấu trúc bài thi...

IELTS READING

Các dạng bài trong IELTS READING

Dứơi đây là các dạng bài IELTS chủ yếu trong IETLS READING, các bạn tham khảo để hiểu cấu trúc của bài...

Architecture

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

NEWS

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...

IELTS Writing: Topic Consumerism

Nowadays, many people buy things excessively. Do the advanatges outweigh the disadvantages? Nowadays, consumerism has been receiving a great...

IELTS Writing Task 2: TOPIC TECHNOLOGY

Example 1: As computers are being used more and more in education, there will be soon no role for 

IELTS WRITING: TASK 2 TOPIC CRIME

Example: Crime rate, in most countries, is often higher in urban areas than in rural areas. Why do you...

IELTS WRITING: TOPIC CHILDREN

Nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less  time on active or...

IELTS WRITING – CONCLUSION

PHÁT TRIỂN 2 CÂU – CONCLUSION  Lưu ý quan trọng, thường 2 câu này phụ thuộc rất nhiều vào...

IELTS WRITING: CẤU TRÚC BODY 2 ESSAY

Topic Sentence (1)  First, in order to do something, S+ V. (1) For example, S +V, Which (end results)...

Most Popular

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...

Recent Comments